Astrologiska exoplaneter?

 

Flammarion2

Ett genombrott i den astrologiska forskningen visar att de talrika exoplaneterna allvarligt påverkar förutsägelserna och framtida öden för många människor. I en i tidsskriften "Acta Prima Aprilia", nyligen publicerad artikel, "Astrology in  the Era of Exoplanets", påpekar Michael B. Lund att den pågående polariseringen av amerikansk politik kan förklaras av det astrologiskiska infklytandet från vissa exoplaneter!

Lund anmärker att: "Detta skulle kunna innebära att astronomi är i den unika positionen att kunna förbättra mänskligheten genom systematiska sökningar efter exoplaneter. Största möjligheten att åstadkomma mer samarbete och ett humanare samhälle vore att söka i Vågen efter ytterligare exoplaneter."

Hela den revolutionerande artikeln återfinns här ..

För säkerhets skull: Denna artikel publicerades den 1 april...

TPL_A4JOOMLA-STONEWALL-FREE_FOOTER_LINK_TEXT