Ännu mera jordlik?

Kepler452b

NASA/JPL-CalTech/R. Hurt

Jämförelse mellan solsystemet och Kepler-452 systemet.

 Kepler-projektet  fortsätter att presentera nya upptäckter. Planeten Kepler-452b är den senaste i raden och också en av de mest intressanta hittills. Dess moderstjärna är lik solen men drygt en miljard år äldre. Planeten ligger i dess beboeliga zon och är endast något större än jorden. 

Upptäckten gjordes som resultat av fyra års analys av tidigare erhållna Kepler data. Astronomer som använde en avancerad och uppdaterad sök- och analysmjukvara lyckades till slut identifiera den svaga signalen i Keplersatellitens enorma databas. Kompletterande markbaserade observationer gjordes, bl a med Keck-teleskopet, för att närmare bestämma moderstjärnans ålder och storlek.

Kepler använder transitmetoden för att hitta exoplaneter och denna ger noggranna mätningar på planetens storlek men ingen information om dess massa. Radien för Kepler-452b visade sig vara endast 1.6 gånger större än jordens och den ligger på ett avstånd som endast är 5% större än jordens avstånd till solen. Det innebär att den ligger inom den beboeliga zonen för stjärnan ifråga och beräknas mottaga ca 10 % mer energi än jorden får från solen. Möjligen har planeten befunnit sig på detta avstånd sedan den bildades för ca 6 miljarder år sedan. Planeten bedöms ligga på 1400 ljusårs avstånd. Då dess moderstjärna är ljussvag (ca 13:e magnituden) blir det svårt att kunna mäta dess massa med radialhastighetsmetoden.  Huruvida den är en stenplanet, och därmed mera jordlik, är således ännu okänt. Indirekta analysmetoder antyder dock en viss chans att den kan vara en stenplanet. 

Upptäckten publicerades i Astrophysical Journal den 23 juli av Jenkins et al, där man kan följa en mycket imponerande vetenskaplig datanalys, ett gott exempel på hur man kan få fram spännande resultat ur en skenbart slumpmässig datamängd. Artikeln har följande sammanfattning:

 

"We report on the discovery and validation of Kepler-452b, a transiting planet identified by a search through the 4 years of data collected by NASA's Kepler Mission. This possibly rocky 1.63(+0.23 -0.20) Rsol  planet orbits its G2 host star every 384 (+0.07 -0.012)  days, the longest orbital period for a small (Rp < 2Rearth) transiting exoplanet to date. The likelihood that this planet has a rocky composition lies between 49% and 62%. The star has an effective temperature of 5757 ± 85 K and a log g  of 4.32 ± 0.09. At a mean orbital separation of 1.046 (+0.019 -0.015)  AU, this small planet is well within the optimistic habitable zone of its star (recent Venus/early Mars), experiencing only 10% more flux than Earth receives from the Sun today, and slightly outside the conservative habitable zone (runaway greenhouse/maximum greenhouse). The star is slightly larger and older than the Sun, with a present radius of 1.11 (+0.15 -0.09) Rsol and an estimated age of ~6 Gyr. Thus, Kepler-452b has likely always been in the habitable zone and should remain there for another ~3 Gyr."

TPL_A4JOOMLA-STONEWALL-FREE_FOOTER_LINK_TEXT