bild1.jpgbild2.jpg

Recensioner och media

Efter att boken kommit ut i mars 2013 fick den ett mycket positivt mottagande. Radio och TV tog kontakt och recensionerna var goda. Detta ledde efterhand till medverkan i ett flertal olika evenemang.

2013  
  • Den 24 mars skrev Skånska Dagbladets söndagskrönikör om boken.
 
  • vetI april gjordes en radio-inspelning med Camilla Widebeck på Sveriges Radios vetenskaps-redaktion. Resultatet blev två halvtimmesprogram i serien "Vetandets Värld". Det första sändes den 1 maj och det andra den 8 maj.
  • fofStrax innan årsskiftet publicerades min huvud-artikel "Nu borde vi se liv" i tidskriften Forskning och Framsteg.
  • Den 10 april publicerade Sydsvenskan en intervju.
 2014
  • kampas I februari skrev Ingrid Kampås en essä i Borås Tidning. Även på Ingrid Kampås blogg.
  • nytekI juni presenterade Kaianders Sempler boken i sin blogg i tidningen Ny Teknik.

vet

  • I februari återutsändes Vetandets Värld programmet om exoplaneter från den 1 maj, med anledning av upptäckten av 715 nya exoplaneter.
  • bokmI oktober gjordes ett seminarium från Göteborgs bokmässa vilket sändes inom ramen för programmet "UR samtiden". Finns inspelat via URplay.
 

 

Recensioner

Johan Kärnfelt för BTJ:   Carolina Bergfors för Populär Astronomi:
"Denna spännande, mycket läsvärda och rikt illustrerade bok tar ett imponerande grepp om vad som torde vara den ultimata frågan: Finns det annat liv än det jordiska i universum? Ämnet öppnar förstås för allsköns spekulationer och fantasterier, men författaren manövrerar skickligt undan dessa blindskär och boken kännetecknas istället av vetenskaplig saklighet och förankring. I tretton kapitel går författaren, som själv är docent i astronomi, systematiskt genom olika aspekter av frågan. Det handlar till exempel om livets förutsättningar, om forskningen om planeter utanför vårt solsystem, och om det aktiva sökandet efter signaler från utomjordingar. Trots att författaren inte väjer för mer tekniska sidor av saken är prosan rakt igenom tillgänglig och välbalanserad, vilket också öppnar upp för en bred publik."    ".... det är stora och svåra frågor som ställs, men författaren gör ett utmärkt jobb att söka svar framför allt i relevant forskning, även om somligt ju bara kan spekuleras om. Jag har tidigare efterfrågat en populärvetenskaplig bok på svenska som behandlar sökandet efter nya världar och liv i universum. Detta är en spännande och välskriven bok på temat, med många astronomiska fotografier såväl som fantasikittlande konstnärliga visioner och väl utformade illustrationer som bidrar till förståelsen av de begrepp som diskuteras. För den som vill veta mer finns även en kompletterande webbplats med länkar och litteraturtips för varje kapitel i boken.

 

Marianne Ekenbjörn i Norrbottenskuriren:

 

 

Joanna Rose i Forskning och Framsteg:

".... Finns det liv på andra planeter i universum, varelser som tittar på en för oss okänd stjärnhimmel, eller är det bara på jorden som materia har utvecklat intelligens och medvetande? Peter Linde, docent i astronomi vid Lunds universitet, redogör i den mycket välskrivna och populärvetenskapliga boken Jakten på liv i universum, för både spekulationer om utomjordingar och för den moderna forskningen på området

..... En naturvetenskaplig eller teknisk utbildning är inte ett måste, även om en sådan ökar förståelsen för denna faktaspäckade och rikt illustrerade bok. Var och en med intresse för kosmiska perspektiv bör bli nöjd, oavsett förhandskunskaper. Lindes bok är ett intellektuellt äventyr där lekmannen kan känna sig smart."

 

".... Att anpassa sig till miljön kräver inte mycket intelligens. Så även om det finns liv därute i rymden så är det inte självklart att det handlar om intelligenta utomjordingar. Inte ens utvecklingen av liv på jorden ledde raka vägen till oss. En mängd katastrofer inträffade på vägen, tillfälligheter som påverkade jordens historia.

Den moderna människan är ingen nödvändig slutprodukt av evolutionen. Det konstaterar författaren i sitt gedigna verk om hur vi resonerar om möjliga livstecken på andra håll i rymden. För att veta vad andra har för sig gäller det att veta hur vi själva kom till. Så det börjar med vårt solsystem, grannplaneterna och deras månar, där vi med vår teknologi har en chans att söka och kanske till och med finna tecken på att liv kunde utvecklas. Vi får läsa inte minst om astronomernas verktyg – hur detta görs – som är nyckeln till framgång."

 

Kari Aartojärvi på bloggen Rymdsonder:

 

 

Marcus Einarsson, bibliotekarie, boktips.net:

" .. Linde är en lysande skribent som har lyckats med den svåra konsten att skriva en lättläst populärvetenskaplig bok om ett ganska komplext ämne. Boken är i mångt och mycket också en bra introduktion till astronomin i allmänhet och borde kunna fungera utmärkt i grundutbildning i astronomi."    "... Att läsa Peter Linde är för mig både tröstfullt och storslaget och lusten att fortsätta mina privatpersonliga lekmannastudier i ämnet astronomi har onekligen ökat. Måhända är det då till sist så att de bästa science fiction-berättelserna just nu i dagsläget inte skrivs av några fantasifulla skönandar utan kommer från den mer handfasta fackmässiga astronomiska vetenskapen."

 

Karl Fredrik Berggren i Fysikaktuellt:

 

 

Maths Claesson, Science Fiction-bokhandeln:

Med sin bok Jakten på liv i universum vänder sig Peter Linde till en bred läsekrets intresserad av naturvetenskap, astronomi och livsfrågor. Är vår planet ensam om liv i universum? Frågan har från att bara vara fantasi blivit seriös vetenskap, särskilt i och med upptäckten av exoplaneter. Peter Lindes ambition är att i populära termer ge en bakgrund till detta ”hisnande” äventyr....

"...Om det då finns främmande civilisationer – skulle de kunna upptäcka oss och skulle vi kunna kommunicera med dem? Eller ska vi följa Stephen Hawkings råd att förbli tysta, att försöka gömma oss i rymden eftersom de andra kanske inte vill oss väl? Eller kan vi ändå försöka att bara lyssna efter dem? Om allt detta och mer därtill skriver Peter Linde med auktoritet i sin spännande bok. Den är pedagogiskt illustrerad och så fylld av fakta att den också kan tjäna som referensbok."

   .... Att lägga sig ned på liggunderlag med två kuddar under huvudet och blicka ut i universum och begrunda dagens kapitel i Peter Lindes bok Jakten på liv i universum är mina bästa sommarminnen 2013. Läs Jakten på liv i universum! Det är som att läsa som Bill Brysons En kort historik över nästan allting, fast ”nästan allting” är ersatt av ”livet” - från Big Bang och vidare ut i evigheten. Det är stundtals svindlande läsning, särskilt den senare delen av boken när Linde lämnar vårt solsystem bakom sig och ger sig ut i galaxen och undrar hur många civilisationer det finns egentligen och grubblar över hur en resan till stjärnorna skulle kunna ske. Allt förstås med vetenskapsmannens skeptiska blick. Som lök på Östersjölaxen är Linde därtill väl beläst inom science fiction-genren, vilket förstås är extra roligt."
     
     
TPL_A4JOOMLA-STONEWALL-FREE_FOOTER_LINK_TEXT