bild1.jpgbild2.jpg

Spår av liv i stratosfären mystifierar

diatom

Bild: M Wainwright et al.

Brittiska forskare har  hittat spår av liv i jordens stratosfär, på 25 km:s höjd. Det förefaller vara ett fragment av skalet till en kiselalgsliknande organism. Upptäckarna föreslår att fragmentet kommer ifrån rymden.

Med hjälp av höghöjdsballongsstudier har man lyckats fånga in fragment av s k diatoméer. Två identiskt utrustade ballonger skickades upp, med särskilda detektorer avsedda att direkt kunna studera infångade partiklar med elektronmikroskop. Den första ballongens detektor exponerades aldrig för omgivningen och inget kunde heller hittas på denna. Genom denna kontrollflygning  menar man sig vara säkra på att upptäckten vid den andra flygningen inte är orsakad av kontaminering från jorden. Man menar också att inga jordiska mekanismer fått upp fragmentet till denna höjd. Observationerna gjordes nära tiden för Perseidmeteorsvärmen och författarna utesluter inte att spåren kan härröra från en gammal komet.

Detta skulle i så fall ge nytt stöd åt teorin att livet från början kommer fån rymden (panspermiteorin).

Originalartikeln:

Journal of Cosmology, 2013, Vol. 22

ISOLATION OF A DIATOM FRUSTULE FRAGMENT FROM THE LOWER STRATOSPHERE (22-27Km)- EVIDENCE FOR A COSMIC ORIGIN

TPL_A4JOOMLA-STONEWALL-FREE_FOOTER_LINK_TEXT